Stine og Dorte har været på konference for børnemedarbejdere

Lørdag d. 7. oktober var vi sammen med 150 andre passionerede børnemedarbejdere til B-M-K (BørneMedarbejderKonference) i Kolding, hvor temaet for kurset var #Hverdagstro. Hovedtaleren Linda Andernach Johannesen fra Norge havde især fokus på, hvordan vi kan give troen videre på en måde, så den kommer til at falde naturligt og fylde for børn. Udover fællessamlingerne med gode taler og fantastisk lovsang, bød dagen også på inspirerende og praksisnære workshops.  

Vi deltog i to workshops. Den første workshop var At være lokal kirke for områdets børn, hvor der blev stillet spørgsmål til, hvordan vi bedst møder børn og familier, der ikke har en baggrund i kirke eller tro. Har de overhovedet brug for kirken, for troen, for Jesus og et kristent fællesskab? Svaret er JA, men en vigtig pointe var at, vi skal ”være en medkultur – ikke en modkultur med et modsvar” og vi skal huske på, at ”vi låser døren op. Gud frelser, men vi faciliterer”. Workshoppen gav os mange konkrete eksempler, som vi kan bruge i vores videre arbejde. For i børneklubben drømmer vi om at lukke døren op for endnu flere af byens børn. 

Den anden workshop var Børn med særlige behov. Samfundsmæssigt ser vi et voksende antal børn, der på den ene eller anden måde har et ”særligt” behov. Nogen børn kan have brug for struktur og forudsigelighed, mens andre børn har brug for en ”dimse-ting” mellem hænderne for at kunne styre uroen i kroppen. Hvordan kan vi med få justeringer lave børnekirke og – klub, hvor alle synes det er rart at komme – det var udgangspunktet for denne workshop. Vi blev bl.a. bekræftet i, at den genkendelige struktur, som vi praktiserer både i mini- og børnekirke samt børneklub er positiv for størstedelen af alle børn. Samtidig blev vi opmærksomme på, at der måske er børn, der har brug for endnu mere forudsigelighed for at kunne føle sig trygge. For selvom de kender strukturen, hvad er det så for en leg, vi skal lege? Er det en konkurrence? Hvad nu hvis jeg ikke kan finde ud af det…?  

Hvis du som forældre kan genkende disse tanker hos dit barn og oplever, at dette måske kan være en hindring eller udfordring for at kunne deltage til minikirke, børnekirke eller børneklub, så kom endelig til os. Så vil vi på en simpel måde være behjælpelig med, at I kan forberede jeres barn på de forskellige aktiviteter. 

Så ja, B-M-K var absolut et velsignet besøg værd – og vi glæder os allerede til næste gang det afholdes. 

”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et barn, kommer slet ikke ind i det.” (Mark. 10, 14) 

Venlig hilsen Stine og Dorte

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *